Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2020 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena szkoły w zakresie powierzchni sal dydaktycznych oraz ilości urządzeń sanitarnych przypadających na jednego ucznia w szkole.) Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Kontrola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku (zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego) Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Kontrola Urzędu Miasta Włocławek-Wydział Kontroli (gospodarka finansowa oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na żywienie w stołówce szkolnej) Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia.) Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły) Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów) Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły) Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (w zakresie zdrowego żywienia) Szczegóły